MENU

PEMBERITAHUAN :  Pembaharuan lesen premis dan iklan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT)  boleh dibuat mulai 1 November 2017.

Pembaharuan juga boleh dibuat di Pejabat MBKT Cawangan Utara dan di kaunter MBKT, tingkat 4, UTC Terengganu.