MENU
 • TUAN HAJI SAMIUN BIN SALLEH

  S.M.Z., B.C.M., P.J.K. 

          Datuk Bandar,                                                                                                   

          Majlis Bandaraya Kuala Terengganu,

 • ENCIK JUSMAN BIN IBRAHIM

  A.M.T.; P.J.K.
  Setiausaha Bahagian ( Kerajaan Tempatan )
  Tingkat 14, Wisma Darul Iman,
  20503 Kuala Terengganu.

 • Y.BHG. DATO' HAJI MOHD YASIM BIN AWANG

            D.P.M.T., J.S.D., S.M.Z., P.J.K.
            Pentadbir Tanah Kuala Terengganu
            Pejabat Daerah Kuala Terengganu,  

 • Y.M. DATUK TENGKU FAROK HUSSIN BIN TENGKU ABDUL JALIL

    P.S.D., D.P.M.T., S.M.Z., D.N.S., K.E.T., B.C.M., P.J.K.

            Pentadbir Tadbir Kuala Nerus

            21200 Kuala Nerus

 • TUAN HAJI JUSOH @ KOBI BIN MUSA

             S.M.T.; K.M.N.; A.M.N.; P.J.K.
             Lot 2152 Binjai Berambu, Kepong
             20050 Kuala Terengganu.