MENU

Bahagian Penguatkuasa Majlis Bandaraya akan mengambil tindakan mana-mana kenderaan yang melakukan kesalahan melebihi 3 keping kompaun di bawah Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Letak Kereta) (Majlis Bandaraya Kuala Terengganu) 1995, Akta Pengangkutan Jalan 1987 (AKTA 333) dan tindakan menyita di bawah Per.12(1) Undang-undang Kecil Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Letak Kereta) (Majlis Bandaraya Kuala Terengganu) 1995.