MENU
 

YBhg. Datuk / Dato' / Datin / YM / Tuan / Puan, 

Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Bandaraya Kuala Terengganu dengan kerjasama Koperasi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (KOSMAT) Berhad akan menganjurkan Program K-MBKT Webinar Siri Pertama Bagi Tahun 2022 sebagaimana ketetapan berikut :-

Tajuk Webinar : 

Dasar Pemudahcara Kelulusan Kebenaran Merancang Melalui Prosedur KM48, Pelan Bangunan Bukan Projek Dan Permit Sementara Bangunan Di Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT)

Tarikh : 

17 Ogos 2022 hingga 18 Ogos 2022 (Rabu dan Khamis)

Kaedah : 

Secara Atas Talian 

                                             --------------------------------------

Pendaftaran Program K-MBKT Webinar boleh dibuat menggunakan kaedah seperti berikut :- 

i) Pendaftaran secara "offline" boleh dibuat dengan mengisi borang pendaftaran sebagaimana di lampiran berkembar.

ii) Pendaftaran secara "online" boleh dibuat melalui Scan QR code sebagaimana lampiran berkembar.

                                          ---------------------------------------

Untuk sebarang pertanyaan, YBhg. Datuk / Dato' / Datin / YM / Tuan / Puan bolehlah menghubungi urusetia Program K-MBKT Webinar sebagaimana berikut :-   

1) Puan Suzieana binti Hamid 
    No. Tel : 09-627 1157 / 014-821 6947
    Email : suzieana@mbkt.gov.my

2) Cik Nur Syakira binti Salim 
    No. Tel : 09-626 4720 / 016-766 1328
    Email : nursyakira.kosmat@gmail.com

                                           --------------------------------------------

Bersama-sama ini disertakan surat jemputan, pamplet webinar serta borang pendaftaran untuk rujukan dan tindakan YBhg. Datuk / Dato' / Datin / YM / Tuan / Puan selanjutnya.

|SURAT JEMPUTAN WEBINAR|
|PAMPLET WEBINAR|
|BORANG PENDAFTARAN WEBINAR|