MENU
 

Sebarang perniagaan yang dijalankan di dalam kawasan pentadbiran MBKT perlu mendapatkan lesen perniagaan.

 • Lesen Am
 • Lesen Penjaja dan Perniagaan Kecil
 • Lesen Industri

Pemohon dikehendaki menunaikan syarat-syarat diatas dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ini. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan permohonan ini tidak dapat dipertimbangkan.

 

Lesen Am

 1. Syarat Am
  • Lesen hendaklah dipamerkan pada setiap masa di tempat ketara.
  • Lesen tidak boleh ditukar milik.
  • Kebersihan premis/tempat makanan dan kawasan di sekeliling hendaklah dijaga setiap masa.
 2. Struktur Fizikal
  • Premis hendaklah dicat semula di luar dan di dalam.
 3. Halangan
  • Dilarang sama sekali meletak barangan jualan atau benda-benda lain di kakilima.
  • Dilarang membuat sebarang halangan di jalan susur/lorong belakang dan di tepi jalan.
  • Halangan atau rintangan di pintu masuk/keluar tidak dibenarkan.
 4. Kemudahan Sanitari
  • Sediakan tandas dan bilik air yang sempurna dan kebersihan perlu dijaga setiap masa.
 5. Kemudahan 'First Aid' (Bantuan Kecemasan)
  • Sediakan sebuah peti ubat kecemasan dan hendaklah selalu dilengkapkan dengan ubat-ubatan.
 6. Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap
  • Semua barang-barang yang tidak berguna ditegah dilonggok di merata tempat tetapi hendaklah disusun dengan teratur atau dibuang.
 7. Sediakan tong sampah yang sesuai dan bertudung
 8. Syarat-syarat Jabatan Bomba
  • Mengadakan 9kg Alat Pemadam Api jenis serbuk kering ABD.
  • Alat pemadam api hendaklah dihantar ke Jabatan Bomba tiap-tiap tahun untuk diuji.
  • Semua alat pemadam api hendaklah digantung 1 meter dari paras lantai dekat jalan-jalan keluar supaya mudah dilihat dan senang dicapai.
  • Semua jalan keluar hendaklah bebas dari segala halangan dan rintangan.
 9. Sistem perparitan yang sempurna perlu disediakan dan dijaga.