MENU
 

AKTA

 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 3. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
 4. Bahagian III, Akta Pengangkutan Jalan, 1987 (Akta 333)
 5. Akta Kontrak Kerajaan 1949
 6. Akta Tafsiran 1948 dan 1969
 7. Akta Keterangan 1950
 8. Akta Rahsia Rasmi 1972
 9. Akta Racun Makhluk Perosak 1974
 10. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974
 11. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
 12. Akta Makanan 1983
 13. Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984 (Akta 302)
 14. Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)
 15. Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
 16. Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 2007

UNDANG-UNDANG KECIL

 1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1979-Tr.P.U. 1/80
 2. Undang-Undang Kecil (Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1981 – Tr.P.U. 7/81
 3. Undang-Undang Kecil (Penjaja) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1980-Tr.P.U. 10/18
 4. Undang-Undang Kecil (Kebersihan Awam) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1981-Tr.P.U 6/81
 5. Undang-Undang Kecil (Bayaran Perkhidmatan) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1981-Tr.P.U 11/81
 6. Undang-Undang Kecil (Iklan) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1982-Tr.P.U2/82
 7. Undang-Undang Kecil Bangunan 1984-Tr.P.U17/86
 8. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan (Terengganu) 1984-Tr.P.U. 14/84
 9. Undang-Undang Kecil (Pengendali Makanan) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1985-Tr.P.U3/95
 10. Undang-Undang Kecil (Pasar) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1986-Tr.P.U18/86
 11. Undang-Undang Kecil (Pelesenan Tempat Kereta Persendirian) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1986-Tr.P.U31/86
 12. Undang-Undang Kecil (Kolam Renang) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1987-Tr.P.U2/88
 13. Undang-Undang Kecil (Haiwan Merayau) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1989-Tr.P.U3/93
 14. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1990-Tr.P.U17/90
 15. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Bandaraya Kuala Terengganu) 2013
 16. Undang-Undang Kecil (Establisyemen Makanan) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 1991-Tr.P.U20/91
 17. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Terengganu) (Pindaan) 2002-Tr.P.U4/2003
 18. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan (Terengganu) (Pindaan) 2003-Tr.P.U.13/2003
 19. Undang-Undang Kecil Bangunan (Terengganu) (Pindaan) 2007-Tr.P.U8/2007
 20. Undang-Undang Kecil Bangunan (Terengganu) (Pindaan) 2013
 21. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Bandaraya Kuala Terengganu) 2014 T.r.P.U.1/2015
 22. Perintah Lalulintas Jalan (Tempat39 Letak Kereta) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu 1995-Tr.P.U.13/1995
 23. Pemberitahuan di bawah Subseksyen 4(2) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (No.1172/2007)
 24. Pemberitahuan Undang-Undang Rancangan Tempatan Seberang Takir-Gong Badak-Manir (No.435/2005)
 25. Pemberitahuan Undang-Undang Rancangan Tempatan Batu Burok-Chendering (No.437/2005)
 26. Pemberitahuan Undang-Undang Rancangan Tempatan Hiliran-Padang Midin (No.438/2005)
 27. Peraturan-Peraturan Cuti Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu 1979-Tr.P.U.11/80
 28. Peraturan-Peraturan bagi Lantikan dan Kenaikan Pangkat Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu 1979 Tr.P.U.14/80
 29. Kaedah-Kaedah Rumah Tumpangan-GN 97, Sept 2, 1948 No.16 Vol. 1
 30. Kaedah-Kaedah Rancangan Pemajuan (Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan) 1987-TrP.U.8/88
 31. Kaedah-Kaedah Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 2003-Tr.P.U.4/2006
 32. Kaedah-Kaedah Kelakuan dan Tatatertib Pegawai (Majlis Bandaraya Kuala Terengganu) 2014-Tr.P.U.5/2014
 33. Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1995 Tr.P.U.9/95
 34. Kaedah-Kaedah Kawalan Perancanga (Am) 1995 Tr.P.U.17/96
 35. Boarding House Enactment (Chap 42)
 36. Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 2002
 37. Enakmen Majlis Bandaraya Kuala Terenggau 2007
 38. Kanun Prosedur Jenayah 1999