MENU

                              

TUAN HAJI ROSLI BIN LATIF, A.M.T., P.J.K.

DATUK BANDAR,
MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU
Alamat ( P ) : Majlis Bandaraya Kuala Terengganu,
Menara Permint,
Jalan Sultan Ismail,
20200 Kuala Terengganu, Terengganu.