MENU

Pagi ini Yang Berhormat Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Haji Rosol bin Wahid mengadakan lawatan dan tinjauan ke Pasar Payang Sementara bertujuan adalah untuk memantau harga barangan keperluaan pengguna serta memastikan peniaga patuh terhadap pelaksanaan Skim Harga Maksimum Musim Perayaan (SHMMP) Hari Raya Puasa Tahun 2020.