MENU

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan surat daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bil. SUK.TR.572/344 Jilid 5- (64) dengan ini memaklumkan  semua pengusaha perniagaan  pasaraya  tidak dibenarkan menjalankan  sebarang  aktiviti perniagaan pada Hari Raya  Pertama  Aidil Adha.

Sehubungan dengan itu. pihak Majlis memohon kerjasama daripada pihak tuan/  puan untuk memastikan supaya sebarang aktiviti perniagaan tidak beroperasi  pada hari tersebut. Jika di dapati pihak tuan/ puan GAGAL mematuhi arahan ini, tindakan  undang-undang akan dikenakan terhadap tuan/ puan berpandukan undang-undang yang diguna pakai di Majlis dan diikuti dengan tindakan pembatalan lesen.

Kerjasama daripada tuan/ puan amatlah kami hargai.