Iklan, Tender Dan Sebutharga Iklan, Tender Dan Sebutharga

Bil. Rujukan Tender Penerangan Tarikh Tutup Lampiran  
1 MBKT SH 6/2015 Sewaan untuk pungutan bahan-bahan kitar semula di tapak pelupusan sampah Majlis Bandaraya Kuala Terengganu di Sungai Ikan, Belara, Kuala Terengganu. 05/02/2015, 11:59:00 AM
2 MBKT SH 4/2015, MBKT SH 5/2015 - Perkhidmatan pembersihan jalan dan pesisir air, pembersihan longkang, pemotongan rumput dan pungutan sampah di Kg Baru & di Resort / Chalet, Pulau Redang.
- Perkhidmatan pungutan sampah di Resort & Chalet di Pulau Redang, Pulau Lang Tengah dan Kg Baru, Pulau Redang.
29/01/2015, 12:00:00 AM
Papar 2 Keputusan.