MENU

PANDUAN

Unit Undang-Undang

CARA PEMBAYARAN KOMPAUN :

Anda Boleh menyempurnakan tawaran mengkompaun tersebut dengan membuat bayaran secara :-

  1. Tunai atau
  2. Kiriman wang, wang pos, perintah juruwang, cek jurubank atau bank draf yang dibuat untuk dibayar atas nama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuala Terengganu dan dipalang "Akaun Penerima Sahaja".

berserta lampiran keratan yang disediakan semasa kompaun dikenakan yang telah lengkap diisi dan boleh diserahkan sendiri di :-

Jabatan Undang-Undang dan Pendakwaan,
Majlis Bandaraya Kuala Terengganu,
Tingkat 7, Menara Permint, Jalan Sultan Ismail,
20200 Kuala Terengganu,
Terengganu Darul Iman.

Pembayaran melalui pos mestilah melalui kiriman wang, wang pos, perintah juruwang, cek jurubank atau bank draf yang dibuat untuk dibayar atas nama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuala Terengganu dan dipalang "Akaun Penerima Sahaja"berserta lampiran keratan yang disediakan semasa kompaun dikenakan yang telah lengkap diisi dan menggunakan alamat seperti di bawah :

TEMPAT RAYUAN PENYELESAIAN NOTIS KESALAHAN