MENU

Majlis Bandaraya Kuala Terengganu telah mengadakan kaunter untuk memohon pandangan orang awam mengenai perubahan aliran lalu lintas bandaraya Kuala Terengganu  mulai 26 hingga 31 Disember 2016. Kaunter tersebut boleh dilawati dalam masa pejabat dan terletak di hadapan menara PMINT. Orang ramai bolehlah mengemukakan pandangan mereka berhubung perubahan aliran lalu lintas tersebut dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.