No
76% (57 votes)
Yes
24% (18 votes)
Total votes: 75